Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych, według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wolnym przemieszczaniem się tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (obecnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (dalej jako "rozporządzenie EU").

Firma European National Panels s.r.o., IČ (REGON): 24309427, z siedzibą pod adresem Štěpánská 611/14, Praga 1, Republika Czeska (dalej jako "Operator" lub "Český národní panel") oświadcza, że wszelkie dane osobowe, które przetwarza w celu badań rynkowych są uznawane za poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującym prawem uchwalonym w zakresie ochrony danych osobowych. Operator, zgodnie z artykułem 12 rozporządzenia EU, informuje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i przysługujących wam prawach.

Wspólni właściciele Operatora (Nielsen Admosphere, a.s., IČ (REGON): 26241226, z siedzibą pod adresem Českobratrská 2778/1, 130 00 Praga 3, Republika Czeska, NMS Market Research s.r.o., IČ (REGON): 25749315, z siedzibą pod adresem U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praga 5, Republika Czeska, STEM/MARK, a.s., IČ (REGON): 61859591, z siedzibą pod adresem Smrčkova 2485/4, 180 00 Praga 8, Republika Czeska– dalej jako "Partnerzy“) są członkami organizacji SIMAR(Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění - Stowarzyszenie agencji dla badania rynku i opinii). Wszelka działalność Operatora, włączając w to przetwarzanie danych osobowych, przebiega w zgodności z kodeksami ICC/ESOMAR , przepisami SIMAR i regulacjami firmowymi.

Słowniczek pojęć

Administrator jest podmiotem, który ustala jak, dlaczego i w jakim stopniu będą przetwarzane dane osobowe. W przypadku Państwa danych koniecznych dla prowadzenia usługi i potrzebnych do wyboru odpowiednich badań lub przekazania nagrody Administratorem jesteśmy my, Český národní panel.

Administratorem jesteśmy równiez w przypadku własnych projektów badawczych (ankiet przeprowadzanych na domenach narodnipanel.cz, narodnypanel.sk, panelnarodowy.pl, orszagospanel.hu, nacionalenpanel.bg).

W przypadku badań prowadzonych na domenach Partnerów mediaresearch.cz (dla Nielsen Admosphere, a.s.), stemmark.cz (STEM/MARK, a.s.) i nms-mr.com (NMS Market Research s.r.o.) Administratorem danych osobowych może niekiedy zostać dany partner jako wnioskodawca badania.

Państwa odpowiedzi w poszczególnych badaniach udostępnianych przez Operatora na serwerach innych niż wyżej wymienionyme domeny są przez nas pseudonimizowane: wnioskodawca badania nie ma dostępu do imienia, nazwiska i danych kontaktowych, otrzymuje jedynie losowy klucz, dzięki któremu będziemy mogli przydzielić Państwu należną nagrodę za wypełnione badanie. Dla wnioskodawcy, Państwa odpowiedzi są całkowicie anonimowe i nie mają charakteru danych osobowych. Prosimy o wzięcie pod uwagę, że jeśli w trakcie wypełniania ankiety zdecydują Państwo podać dane, które Was dokładnie lub do pewnego stopnia identyfikują, Państwa odpowiedzi nie będą już anonimowe, mogą stać się danymi osobowymi, a ich administratorem będzie wnioskodawca badania.

Podmiotem przetwarzającym jest podmiot, który przetwarza dane osobowe według wskazań Administratora. Rola Podmiotu przetwarzającego może przypaść np. naszym Partnerom lub innym firmom przy telefonicznej weryfikacji Państwa rejestracji, która nam zapewniają.

Podmiotem danych jest osoba fizyczna, której dane są przetwarzane. W przypadku projektów badawczych są nim Państwo. Mogą nimi również być nasi klienci, zainteresowani współpracą i pracownicy.

Dana osobowa to wszelakie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, więc człowieku, o którym wiemy, lub będzie możliwe się dowiedzieć się, o kogo konkretnie chodzi. Daną osobową może być na przykład imię, numer telefonu, wiek lub informacja o ulubionym jogurcie.

Cookie to niewielkie dane, które są wysyłane z serwera strony internetowej do przeglądarki użytkownika. Ich celem przede wszystkim jest optymalizacja funkcjonowania stron internetowych oraz personalizacja Usługi dla poszczególnych członków. Dzięki tym plikom strona internetowa na jakiś czas przechowuje informacje o Państwa zachowaniach i preferencjach (na przykład login, preferowany język, wielkość czcionki i inne ustawienia wyświetlania), aby przy dalszych odwiedzin poszczególnych stron z tej samej lokacji czy przeglądarki nie było potrzeby ich podawać ponownie.

Poza optymalizacją funkcjonowania strony, pliki cookies mogą zostać wykorzystane również do śledzenia zachowań użytkowników poza stroną internetową Operatora (przykładowo, jakie inne strony użytkownik odwiedził, lub jaka reklama wyświetliła mu się przy przeglądaniu internetu) lub mogą pełnić funkcję analityczną (agregowane przetwarzanie danych zachowań użytkowników strony).

Przetwarzanie to operacje, które można dokonać na danych osobowych - przykładowo ich gromadzenie, kategoryzację, zapisywanie, udostępnianie, korzystanie z nich, wymazanie itd. Może to być na przykład skorzystanie z informacji, że pewna osoba jest 33 letnim mężczyzną i dlatego nie powinna otrzymać ankiety przeznaczonej dla kobiet w wieku powyżej 45 lat. W przypadku pracownika może to być skorzystanie z danych na potrzeby przygotowania umowy o pracę. Dotyczyć to również będzie odpowiedzenia na zapytanie klienta.

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, by nie mogły być przydzielone do konkretnej osoby bez skorzystania z dodatkowych informacji, które są przechowywane oddzielnie pod odpowiednimi zabezpieczeniami technicznymi i operacyjnymi. W przypadku projektów badawczych przykładem może być sytuacja, kiedy zastępujemy Państwa dane osobowe cyfrowym numerem na podstawie klucza. Bez znajomości tego klucza niepowołana osoba nie ma możliwości dowiedzieć się, że pod tym kluczem skrywacie się właśnie Państwo.

Anonimizacja to wyłączenie ze zbioru danych osobowych takich danych, które identyfikują lub mogą identyfikować konkretną osobę. Anonimizowane dane mogę więc zawierać wiek, płeć lub informację o ulubionym smaku jogurtu, ale nie będą zawierać imienia, nazwiska, czy danych kontaktowych. Wnioskodawca wie więc, że pewna osoba jest 33 letnim mężczyzną, który przepada za jogurtem, ale nie ma możliwości dowiedzieć się, kim konkretnie jest ta osoba.

Zabezpieczenia techniczno-organizacyjne to zabezpiecznienia, które wdraża Administrator, opcjonalnie Podmiot przetwarzający, by zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ochrony danych osobowych. Może to być wspomniana pseudonimizacja, zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń (komputerów i serwerów), na których dokonywane jest przetwarzanie danych, jak również przeszkolenie pracowników, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych.

Jak Polski Panel Narodowy przetwarza dane osobowe?

Co konkretnie robimy?

Firma Český národní panel jest operatorem panelu badawczego on-line na potrzeby badań socjologicznych i rynkowych, przy czym respondentom (członkom panelu) i swoim klientom (wnioskodawcom badań) udostępnia uczestnictwo respondentów w badaniach na różne tematy. Udostępniamy przede wszystkim uczestnictwo w ankietach on-line. W ograniczonej formie również w badaniach telefonicznych i ankietach osobistych.

Przedmiotem tych projektów badawczych nie jest zbieranie poszczególnych danych osobowych. Zebrane dane są sprowadzane do statystyki, gdyż wnioskodawców interesują całościowe informacje o zachowaniach, nawykach, postawach i opiniach populacji, czy też konkretniejszych grup targetowanych, natomiast nigdy nie będą to informacje dotyczące konkretnej jednostki.

Przy pracy nad projektem badawczym nie uciekniemy jednak od tego, że musimy przetwarzać dane, które pochodzą od konkretnych osób, w naszym przypadku respondentów. Ci przekazują nam do dyzpozycji informacje o sobie, swoje opinie, z których korzystamy do wybierania właściwych badań dla konkretnej osoby i do danego celu badawczego - w zgodności z informacjami i zgodami na przetwarzanie danych, której Państwo udzielają przy rejestracji lub w trakcie członkostwa w panelu. Jednocześnie zobowiązujemy się do ochrony prywatności naszych respondentów - w najwyższym możliwym stopniu pracujemy na pseudonimizowanych, czy anonimizowanych danych i nie przekazujemy ich osobom nieautoryzowanym.

W niektórych przypadkach potrzebujemy danych osobowych z przyczyn administracyjnych, na przykład do wypłaty nagród respondentom. We wszystkich możliwych sytuacjach staramy się by dane były przetwarzane w jak najmniejszym stopniu. Procesy techniczno-organizacyjne są ustalone w taki sposób, by chroniły prywatność zgodnie z Rozporządzeniem EU i zasadami etycznymi branży.

W jakim stopniu i celu przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane w takim stopniu, w jakim Panstwo nam ich udzielili, przy czym te dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zapraszania respondentów do konkretnego badania i celów badawczych przebiega to zgodnie z Warunkami członkostwa na potrzeby pełnienia celu usługi, dla którego członek panelu się zarejestrował, bądź też na podstawie udzielonej zgody danego respondenta,
 • wypłacania nagrody za uczestnictwo w projekcie badawczym,
 • przetwarzania na podstawie innych przepisów prawnych (na przykład archiwizacja podatkowa wynikająca z przepisów prawnych)
 • ochrony uzasadnionego interesu Administratora (kontrola jakości danych, wykluczenie tzw. multikont itp.),
 • zakończenia umowy (umowa o pracę, o dzieło)
 • cele związane z personelem – przetwarzanie danych osobowych zawartych w nadesłanych CV od osób ubiegających się o pracę, przetwarzanie danych osobowych pracowników, wysyłanie ofert współpracy współpracownikom zewnętrznym, itd.
 • cele biznesowe – przetworzenie zapytania, realizacja produktu badawczego, itd.

Jak pozyskujemy Państwa dane?

Do Państwa danych osobowych możemy uzyskać dostep jedną z następujących dróg:

 • uzyskamy je od Państwa dobrowolnie udostępnione dane osobowe i inne informacje w ramach członkostwa w panelu lub uczestnictwa w projekcie badawczym na podstawie zamówienia, wysłanego CV, wręczonej wizytówki, czy zakończenia umowy
 • uzyskamy je od wsnioskodawcy projektu badawczego udostępnione bazy danych pracowników/klientów zawierające przede wszystkim dane kontaktowe, ale mogą to być również inne dane osobowe,
 • automatyzowanie - na przykład częstotliwość uczestnictwa w badaniach lub informacje o uzyskanych i wybranych nagrodach za badania itp,
 • uzyskamy je poprzez umieszczone cookies i podobnych technologii na naszych stronach internetowych,
 • uzyskamy je od naszych współpracowników zewnętrznych Państwa dane osobowe udzielone w ramach rekrutacji do projektów badawczych, itp.,
 • posiadamy własną bazę danych bazę danych respondentów, do której zostali Państwo włączeni na podstawie swojej dobrowolnej i jednoznacznej zgody.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przedmiotem przetwarzania są generalnie następujące kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne respondentów/klientów/pracowników/współpracowników zewnętrznych imię, nazwisko łącznie z tytułem naukowym, adres, firma i inne dane firmowe, data urodzenia, numer PESEL (lub jego odpowiednik w innych krajach), numer dowodu osobistego
 • dane kontaktowe respondentów/klientów/pracowników/współpracowników zewnętrznych e-mail, numer telefonu,
 • podstawowa charakterystyka socjodemograficzna (płeć, wiek, itd.)
 • informacja o zachowaniach konsumenckich (np. nawyki konsumenckie, miesięczne wydatki w firmie/sklepie wnioskodawcy, produkty, z których Państwo korzystają, itp,) i inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zdecydujecie się nam udostępnić w ramach prowadzonych projektów badawczych,
 • numery identyfikacyjne czonków panelu,
 • identyfikatory przeglądarki jakimi są np. pliki cookies, które moga być w niektórych przypadkach związane z danymi osobowymi respondenta (np. informacje profilowe) i udostępnione stronom trzecim w celu stworzenia agregowanych wyników i modelowania behawioralnego,
 • pliki protokołowe, które podobnie jak pliki cookies pozwalają zbierać i zapisywać informacje o respondentach, np. adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki, odwiedzone strony w internecie itp.

Zawsze przetwarzane są jedynie niektóre dane osobowe spośród podanych powyżej, zależy to od konkretnego celu przetwarzania (przykładowo, w przypadku klienta nie przetwarzamy numeru PESEL, czy też numeru dowodu osobistego), zakresu projektu badawczego, jak również udostępnionych danych wnioskodawcy dotyczących jego własnych klientów.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?

 • Dane osobowe respondentów, którymi są generalnie członkowie panelu, a w mniejszym stopniu klienci wnioskodawcy badania lub pracownicy wnioskodawcy badania.
 • Dane osobowe naszych klientów.
 • Dane osobowe naszych pracowników, współpracowników zewnętrznych i osób ubiegających się o pracę.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Zawsze stramy się ograniczyć przekazywanie danych osobowych do najniższego możliwego stopnia (w projektach badawczych za pomocą anonimizacji lub pseudonimizacji danych). W niektórych przypadkach przed tym nie uciekniemy (na przykład przy telefonicznej weryfikacji rejestracji, połączeniu wyników badania z bazą danych wnioskodawcy, skorzystanie z pomocy współpracowników zewnętrznych, księgowanie itd.).

W niektórych przypadkach dochodzi więc do przekazania danych osobowych tym beneficjentom:

 • wnioskodawca projektu badawczego (resopndenci są o tym zawsze informowani wcześniej),
 • inne podmioty przetwarzające,
 • organy państwowe i inne w ramach pełnienia obowiązków prawnych wynikających z odpowiednich przepisów prawnych.

Jak przetwarzamy dane osobowe i jak je chronimy?

Dane osobowe są przetwarzane w siedzibie Operatora przez naszych pracowników, czasem również prez inne podmioty przetwarzające. Do przetwarzania używamy oprogramowań liczących (przede wszystkim chodzi tu o programy statystyczne, kancelarskie i księgowe, rzadziej własne oprogramowanie Operatora), jak równiez manualnym sposobem w przypadku danych osobowych w formie fizycznej (papierowej), przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa odnośnie zarządzania i przetwarzania danych osobowych. W tym celu Operator przyjął zabezpieczenia techniczno-organizacyjne dla zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia przed tym, by nie mogło dojść do nieuprawnionego, czy przypadkowego dostępu do danych osobowych, ich zmiany, zniszczenia, zagubienia, nieautoryzowanego przeniesienia, nieuprawnionego przetwarzania, czy innego nieuprawnione użycia danych osobowych. Wszelkie podmioty, którym dane osobowe mogą zostać udostępnone respektują prawo Podmiotu Danych do ochrony prywatności i mają obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi danych osobowych.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe respondentów

Państwa dane osobowe, używane do dopasowywania właściwych badań, przetwarzamy w trakcie trwania Państwa członkostwa w panelu. Dane osobowe pozyskane w trakcie projektu badawczego przechowujemy do 6 miesięcy, o ile nie kłóci się to z przepisami prawnymi, czy tez umową z wnioskodawcą projektu badawczego.

Dane osobowe klientów

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla zapewnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy, czy projektu badawczego. Jest to minimalnie na czas trwania umowy, czy projektu badawczego, maksymalnie może to być do 3 lat od ostatniego wspólnego projektu badawczego.

Dane osobowe pracowników, współpracowników zewnętrznych, osób starających się o pracę

Dane osobowe pracowników mamy obowiązek przechowywać 10 lat, a listy płac lat 30. W listach ewidencyjnych termin przechowania wynosi 3 lata. W przypadku naszych współpracowników zewnętrznych jest to 5 lat z powodów księgowych. Jeśli starali się Państwo o zatrudnienie w naszej firmie, Państwa dane możemy zachować do 3 lat.

Z jakich innych podmiotów przetwarzających korzystamy?

Z przetwarzaniem danych osobowych w niektórych przypadkach pomagają nam inne podmioty przetwarzające:

 • udestępniające platformy komunikacyjne (email, kalendarz, udostępniane dokumenty),
 • firmy zewnętrzne (na przykład w celu wypłacenia nagrody, lub weryfikacji telefonicznej Państwa rejestracji)
 • zewnętrzna firma współpracująca, która na podstawie umowy dokonuje przetwarzania danych w ramach pojedyńczych projektów (pracownicy pomocy technicznej dla respondentów, programiści, itd.)
 • strony trzecie, które korzystają z danych (np. cookies) do behawioralnego modelowania i optymalizacji wyświetlania treści w internecie.

Jakie mają Państwo prawa w związku z danymi osobowymi?

Prawo do informacji

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą Państwo w każdej chwili wnioskować o bezpłatną informację o tym przetwarzaniu (szczególnie identyfikacji Administratora i Podmiotu przetwarzającego, informacji o celu przetwarzania, kategorii dotyczących danych osobowych, beneficjentów lub kategorii beneficjentów danych osobowych oraz okresie, w którym dane osobowe są przetwarzane i przechowywane; wszelkich dostęnych informacji o źródle danych osobowych; tego, czy przetwarzanie przebiega na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej; informacji o fakcie, czy dochodzi do automatycznego decydowania, włączając w to profilowanie). Chętnie Państwu udzielimy informacji, jednak w przypadku, kiedy wniosek będzie oceniony jako wyraźnie bezzasadny lub nieadekwatny, szczególnie jeśli będzie się on powtarzać, możemy odmówić spełnienia prośby, albo nałożyć na wnioskodawcę odpowiednią opłatę pokrywającą administracyjne nakłady związane z udostępnieniem żądanych informacji lub wykonaniem żądanych zadań.

Prawo do aktualizacji

W przypadku nieaktualnych danych, mają Państwo prawo poprosić o ich aktualizację.

Prawo do skargi

Jeśli mają Państwo podejrzenie, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującą legislatywą, mają Państwo prawo zażądać od nas wyjaśnienia, wnioskować o naprawienie tego stanu rzeczy, szczególnie mają Państwo prawo poprosić o blokowanie, naprawę, aktualizację lub wymazanie danych osobowych. Wszelkie wnioski mogą Państwo składać e-mailem na adres info@panelnarodowy.pl.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi na sposób, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe do odpowiedniego organu, którym jest Urząd ds. ochrony danych osobowych, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praga 7, Republika Czeska lub Biuro Głównego Inspektora ds. danych osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

Prawo do skasowania danych i odwołania zgody

Swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której Państwo nam udzielili, można w każdym momencie odwołać i w tym przypadku Państwa dane zostaną skasowane. Prawo do skasowania danych nie dotyczy danych osobowych, których potrzebujemy do wypełnienia prawnych obowiązków, czy też ochrony uzasadnonego interesu Operatora. Państwa dane osobowe zostaną skasowane, kiedy nie będą już potrzebne do projektu badawczego, czy w celu dalszej współpracy, a także jeśli ich zapisanie będzie niedopuszczalne z innych stanowionych przez prawo powodów, jak i również w momencie, kiedy Państwa skarga przeciwko przetwarzaniu danych osobowych zostanie uznana za uprawnioną.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania w przypadku podejrzenia o to, że dane osobowe, które posiadamy są niedokładne, przetwarzanie nie przebiega zgodnie z obowiązującą legislatywą, nie potrzebujemy już danych osobowych na potrzeby poszczególnego projektu badawczego, jak i również w przypadku złożenia skargi na czas jej rozpatrywania.

Prawo do przenoszenia danych

W przypadku, gdy udzielili nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia warunków umowy lub przy zastosowaniu zabezpieczeń przyjętych przed zakończeniem umowy, gdy przetwarzanie przebiega automatycznie, mają Państwo prawo wnioskować o to, byśmy udostępnili Państwa dane osobowe, które posiadamy w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do niebrania udziału w automatycznym procesie decydowania, włączając w to profilowanie

Mają Państwo prawo do tego, by nie być przedmiotem żadnej decyzji podlegającej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, włączając w to profilowanie, które ma dla Państwa skutki prawne lub się Państwa w jakikolwiek inny sposób tyczy w sposób znaczący. To nie obowiązuje, jeśli w kwestii automatycznego procesu decyzyjnego, włączając w to profilowanie, udzielą Państwo swojej zgody, albo jest to konieczne do zakończenia umowy, czy też jest to dozwolone prawnie.

Co jeśli Państwo nie udostępnią nam swoich danych osobowych?

Oczywiście nic się nie dzieje, mają Państwo do tego prawo. Jest jednak możliwe, że jako respondenci nie będą Państwo mogli uczestniczyć w niektórych badaniach.

Jeśli nam, jako nasi klienci nie będą Państwo chcieli udostępnić danych osobowych, zdecydowanie utrudni nam to wzajemną współpracę w projekcie badawczym. To samo dotyczy współpracy z pracownikami, współpracownikami zewnętrznymi, jak również osobami starającymi się o zatrudnienie. Pomimo tego, niektóre Państwa dane musimy przetwarzać na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Do kogo mogą Państwo się zwrócić?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania lub chcieliby Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy bez wahania się z nami skontaktować.

Kontakt

European National Panels s.r.o.
Štěpánská 611/14
Praga 1, Republika Czeska

E-mail: info@panelnarodowy.pl