Nowości

1/3 z Was przed zmianą pracy powstrzymuje fakt, że nie macie wielu innych opcji, 43% z Was twierdzi, że lubi swoją pracę

1/3 z Was przed zmianą pracy powstrzymuje fakt, że nie macie wielu innych opcji, 43% z Was twierdzi, że lubi swoją pracę

W najnowszym badaniu PR przeprowadzonym przez ENP interesowało nas Wasze środowisko pracy, w szczególności to, jak bardzo jesteście zadowoleni ze swojego zespołu, co motywuje Was do pozostania w pracy, ale także czy zauważyliście ostatnio jakieś zmiany w swojej pracy dotyczące korzystania z pracy zdalnej (home office).

Przeprowadziliśmy ankietę na reprezentatywnej próbie 6 198 respondentów we wszystkich krajach ENP. 60% badanych stwierdziło, że obecnie pracuje w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin, na stałe, tymczasowo lub na własny rachunek.
Podczas gdy w Czechach tylko 14% respondentów pracuje w zespołach liczących ponad 30 osób, w Rumunii odsetek ten wynosi aż 32%. W porównaniu z innymi krajami ENP, Bułgarzy najczęściej pracują w parach lub triadach, co deklaruje aż 19% badanych. Zespoły robocze liczące od 6 do 10 osób są również popularne, a najczęściej pracują w nich Czesi (23%).
Ponad 2/5 z Was twierdzi, że w Waszym miejscu pracy panują „przyjazne stosunki“, tj. spotykacie się poza godzinami pracy, oceniacie atmosferę w miejscu pracy jako przyjemną i rozmawiacie ze sobą na tematy z życia osobistego lub znacie innych członków rodziny swoich współpracowników. Najwięcej przyjaciół wśród współpracowników można znaleźć w zespołach roboczych w Czechach (55%) i na Słowacji (51%). Z drugiej strony, „relacje zawodowe“ oparte głównie na wzajemnej współpracy, poszanowaniu ról zawodowych i nieprowadzeniu rozmów o życiu osobistym dominują w Rumunii (44%) i na Węgrzech (38%). 9% Czechów opisuje swoje relacje w miejscu pracy jako „konfliktowe“ i postrzega atmosferę w miejscu pracy jako duszną, napotykając nieporozumienia, spory osobiste i uznając komunikację w zespole za niewystarczającą.
W kwestii ogólnej komunikacji w miejscu pracy, ponad połowa z Was komunikuje się nieformalnie ze wszystkimi współpracownikami. Wskazuje na to 79% Bułgarów, 68% Polaków, ale także 61% Słowaków i 55% Czechów. W Rumunii i na Węgrzech znacznie częściej spotykamy zespoły, w których wszyscy komunikują się w sposób formalny, co przyznaje 26% Rumunów i 19% Węgrów.

Chcieliśmy również dowiedzieć się, co powoduje u Was największe niezadowolenie z obecnej pracy. Być może nie jest to zaskoczeniem, że najczęściej wymienianym powodem jest niewystarczające wynagrodzenie finansowe (32%). Najmniej zadowoleni ze swoich pensji są Bułgarzy (38%), podczas gdy Węgrzy wymieniali ten powód znacznie rzadziej (28%) w porównaniu z pozostałymi krajami. Innym powodem niezadowolenia jest brak motywujących benefitów (23%), wymieniany przez 1/3 Węgrów i 30% Czechów. Nieuzasadnione obciążenie pracą (praca pod presją, stres itp.) jest problemem dla 18% respondentów. Rumuni czują się najbardziej pod presją pracy (22%), a Polacy najmniej (16%). Co dziesiąty Czech i Polak jest niezadowolony ze swojego szefa. Kierownictwo firmy lub TOP MANAGEMENT jest powodem niezadowolenia dla 13% Czechów i Słowaków. 16% Węgrów i Czechów narzeka na brak komunikacji. Węgrzy w szczególności skarżą się na brak uznania (24%) i szacunku (15%). Przeszkadza im również brak równowagi między życiem zawodowym a prywatnym (14%). 16% zarówno Bułgarów, jak i Polaków martwi się brakiem możliwości dalszego rozwoju w pracy. Bezsensowna biurokracja (długie procesy zatwierdzania) najbardziej irytuje 16% Czechów.

Tylko 6% z Was, a najbardziej Czechów (8%), irytują koledzy/koleżanki z zespołu. A co szczególnie Was w nich denerwuje? 17% z Was twierdzi, że jest to plotkowanie za plecami, co według Waszych odpowiedzi jest najbardziej popularnym zachowaniem na Słowacji (22%) i w Czechach (21%), podczas gdy jest najmniej popularne w Rumunii (12%) i Bułgarii (15%). 8% z was narzeka na dźwięki wydawane przez współpracowników, takie jak ekspresyjny śmiech, żarty, mówienie do siebie itp. Nieświeżo pachnący współpracownicy psują atmosferę w pracy 6% respondentów, najbardziej na Węgrzech (8%), a najmniej w Czechach (3%). 5% respondentów nie może uzgodnić odpowiedniej temperatury we wspólnej przestrzeni biura. Jedzenie znika ze wspólnej lodówki u 2% ankietowanych, najwięcej u Węgrów (4%).
Chociaż jest wiele rzeczy, które mogą denerwować w miejscu pracy, 71% z Was nadal ocenia relacje w swojej firmie jako pozytywne (zdecydowanie + raczej dobrze). Najwięcej, bo aż 35% Bułgarów ocenia je zdecydowanie dobrze.
Jeśli chodzi o powody pozostawania w obecnej firmie, aż 43% badanych twierdzi, że praca, którą wykonują, sprawia im przyjemność i daje satysfakcję. Jest to aspekt najczęściej wymieniany przez Czechów (55%), Słowaków (48%) i Bułgarów (48%), a najrzadziej przez Polaków i Rumunów (35%). Kolejną najczęściej wymienianą zaletą obecnego miejsca pracy jest to, że znajduje się ono blisko miejsca zamieszkania, więc odpowiada Wam lokalizacja (42%).

Ponad 1/3 badanych twierdzi, że jednym z powodów pozostawania w obecnej pracy jest brak innych opcji - trudno byłoby znaleźć nową pracę (35%). Najbardziej skłonni tak uważać są Rumuni (40%) i Węgrzy (39%), a najmniej Bułgarzy (29%). Benefity motywują do pozostania w pracy 23% Bułgarów i 21% Rumunów. Świetny szef (świetna szefowa) jest również powodem, dla którego 27% Polaków pozostaje w pracy. Taki sam odsetek Polaków pozostaje w pracy ze względu na zespół/kolegów i koleżanki.
Dobre zarobki zatrzymują w pracy 30% z Was, z czego najwięcej Czechów (35%) i Rumunów (35%).
Być może niektórzy pracodawcy powinni zwracać większą uwagę na efektywność swoich pracowników i poprawić mechanizmy kontroli. Aż 22% badanych twierdzi, że pozostaje w swojej pracy również dlatego, że nie przepracowują się lub nikt nie patrzy na to, co faktycznie robią. Odsetek ten jest znacznie wyższy w Bułgarii (27%) i Polsce (25%), podczas gdy w Rumunii twierdzi tak tylko 15% pracujących panelistów. 12% ankietowanych przyznało, że są po prostu zbyt leniwi, by szukać nowej pracy.
W ostatnim czasie dużo mówi się również na temat pracy z domu - home office. Niektóre firmy zdecydowały, że nadszedł czas, aby przywrócić swoich pracowników do miejsca pracy i ustalają maksymalną liczbę dni w miesiącu, w których można pracować z domu. 60% ankietowanych przez nas pracujących respondentów powiedziało nam, że wykonują zawód, który pozwala im na pracę z domu. Spośród nich 17% twierdzi, że ich pracodawca ograniczył im możliwość pracy z domu w ostatnich miesiącach.
Jak obecnie wygląda u Was praca w domu? Spośród osób, których zawód i pracodawca pozwalają na pracę z domu, aż 28% nie musi w ogóle chodzić do miejsca pracy i może pracować tylko z domu – najczęściej Czesi (33%), najrzadziej Rumuni (20%). Ponad 1/5 osób może korzystać z home office mniej niż 3 razy w miesiącu, najczęściej w Bułgarii (30%). 15% respondentów może mieć co najwyżej 2 dni pracy zdalnej w tygodniu; zasada ta jest najbardziej powszechna w Czechach (22%) i na Węgrzech (20%).
Niezależnie od tego, czy pracujecie w domu, biurze czy na hali fabrycznej, najważniejsze, by praca sprawiała Wam przyjemność!

‹ Wróć

Opublikowane dnia 17 cze 2024, 16:27:07