Nowości

Zgadnij, ile medali przywieziemy z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Zgadnij, ile medali przywieziemy z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

Wkrótce poznamy zwycięzcę EURO 2024, a także zwycięzcę naszego konkursu na piłkarską zgadywankę. W międzyczasie możesz wziąć udział w naszym kolejnym konkursie. Tym razem olimpijskim. Podaj nam swój typ i rywalizuj o 150 ZL!

Letnie Igrzyska Olimpijskie są tuż za rogiem, a Ty masz szansę wygrać w naszym olimpijskim konkursie. Igrzyska Olimpijskie odbędą się w dniach od 26 lipca 2024 r. do 11 sierpnia 2024 r. W okresie od 4 lipca 2024 r. do 9 sierpnia 2024 r. prześlij nam swoje przypuszczenie dotyczące liczby medali, które polska reprezentacja przywiezie z Igrzysk Olimpijskich, niezależnie od tego, czy będą to medale złote, srebrne czy brązowe, a jeśli trafisz rzeczywistą liczbę medali – weźmiesz udział w losowaniu 10 x 150 zł.

Wyniki zakładów ogłosimy najpóźniej do 31.8.2024.

Na czym polega ta rywalizacja?
Odpowiedz na zaproszenie do ankiety konkursowej, wysłane na Twój adres e-mail i zgadnij, ile medali zdobędzie reprezentacja Polski na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, niezależnie od tego, czy medal będzie złoty, srebrny czy brązowy.

Jak wziąć udział?
Każdy członek Polskiego Panelu Narodowego, który zarejestrował się nie później niż 5. sierpnia 2024 r., może – poprzez specjalną ankietę – wziąć udział w konkursie bukmacherskim i wytypować liczbę medali, które reprezentacja Polski zdobędzie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, niezależnie od tego, czy medal będzie złoty, srebrny czy brązowy.

Zasady konkursu:
1. ORGANIZATOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praga 1, ID: 24309427, wsparcie@panelnarodowy.pl
2. TYTUŁ KONKURSU: "Olimpijska zgadywanka 2024 dla wszystkich członków PPN, zarejestrowanych najpóźniej do 5.8.2024".
3. CZAS TRWANIA: OD 4.7.2024 DO 9.8.2024
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: Każdy członek Polskiego Panelu Narodowego, który zarejestruje się nie później niż 5. sierpnia 2024 r., weźmie udział w konkursie bukmacherskim i poprawnie wytypuje liczbę medali, które reprezentacja Polski zdobędzie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, niezależnie od tego, czy medal będzie złoty, srebrny czy brązowy.
5. WYGRANA: 10 x 150 PLN (8 570 punktów)
6. METODA WYBORU ZWYCIĘZCY: Zwycięzcą zostanie członek Polskiego Panelu Narodowego, który zarejestruje się do 5. sierpnia 2024 r., weźmie udział w konkursie i poprawnie wskaże liczbę medali, które reprezentacja Polski zdobędzie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, niezależnie od tego, czy medal będzie złoty, srebrny czy brązowy. Wszyscy respondenci, którzy spełnią te warunki, wezmą udział w losowaniu, w którym wyłonionych zostanie łącznie 10 zwycięzców nagrody.
Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i inicjału nazwiska, wieku oraz miasta/gminy (np. Pan Tomasz K., 36 lat, Kolin) poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora w zakładce Aktualności oraz na portalach społecznościowych PPN.
7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ: Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane na adres e-mail, za pomocą którego zwycięzca jest zarejestrowany w Polskim Panelu Narodowym. Jednocześnie wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej PPN w sekcji Aktualności oraz w mediach społecznościowych PPN.
8. PRZEKAZANIE NAGRODY: Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zwycięzcy o wygranej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu i wysłania nagrody do Zwycięzcy w ciągu 1 miesiąca od zakończenia loterii (w przypadku nagrody rzeczowej, nagroda zostanie wysłana na jego adres, który potwierdzi telefonicznie, w przypadku nagrody pieniężnej, kwota zostanie przelana na jego konto punktowe w PPN).
9. ZGODA NA REGULAMIN I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Przystępując do konkursu, uczestnik dobrowolnie wyraża wyraźną zgodę na regulamin i jednocześnie udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą nr 101/2001 Coll. i ustawą nr 480/2004 Coll. Dane te oznaczają imię i nazwisko uczestnika, jego adres (ulica, numer, miasto/miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu i adres e-mail, wyłącznie w celu dystrybucji nagrody; uczestnik może wycofać swoją zgodę, wysyłając pisemną prośbę na adres wsparcie@panelnarodowy.pl. Jeśli zwycięzca odmówi podania informacji określonych w zasadach konkursu, zostanie wyeliminowany z konkursu, a nagroda zostanie przyznana następnej osobie w kolejce.
10. INNE WAŻNE WARUNKI KONKURSU: Uczestnicy biorą udział w Konkursie przy założeniu, że nie są uprawnieni do żądania żadnego innego wynagrodzenia poza punktami, które zostaną dopisane do ich konta punktowego w PPN. Organizator nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestników, a uczestnicy nie są uprawnieni do żadnych innych świadczeń ze strony Organizatora poza tymi określonymi w niniejszych zasadach. Nagrody nie podlegają egzekucji prawnej. W konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Pełny tekst regulaminu będzie stale dostępny na stronie internetowej Organizatora www.panelnarodowy.pl/news przez cały okres trwania konkursu. Organizator jest uprawniony do weryfikacji warunków Konkursu oraz, w przypadku sporu, do rozpatrzenia i ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

‹ Wróć

Opublikowane dnia 8 lip 2024, 16:57:55