Nowości

Czy jesteśmy mięsożercami?

Czy jesteśmy mięsożercami?

Światowy Dzień Wegan obchodzony jest 1 listopada. We wrześniu zapytaliśmy, jakie jest Wasze stanowisko w sprawie spożywania mięsa.

We wszystkich krajach należących do Europejskich Paneli Narodowych, większość z Was je jakikolwiek rodzaj mięsa (w tym kiełbasy i ryby) - co najmniej 7 na 10 osób. I odwrotnie, ilu z Was jest weganami, tzn. nie je żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym jaj, mleka, miodu czy owoców morza? Różnice między krajami pod tym względem są bardzo niewielkie - odsetek wegan wynosi na ogół poniżej 2%. Wegetarianizm jest nieco bardziej rozpowszechniony we wszystkich krajach. Na pierwszym miejscu znajduje się Polska, gdzie prawie jedna dziesiąta wszystkich respondentów twierdzi, że jest wegetarianami. Najniższy odsetek wegetarian i wegan występuje w Czechach i na Słowacji.

Chociaż wśród was jest niewielu wegan lub wegetarian, zapytaliśmy o powody przejścia na taką dietę. W Czechach, na Węgrzech i Słowacji takie osoby są zgodne i podają miłość do zwierząt jako najczęstszy powód tej decyzji. Niewielkim wyjątkiem wydają się być polscy weganie i wegetarianie, którzy jako główny powód wybierali względy zdrowotne w sensie profilaktyki, a na drugim miejscu miłość do zwierząt. Powody związane ze środowiskiem naturalnym również wydają się być bardziej widoczne wśród naszych wegan/wegetarian z Bułgarii (1 miejsce) i Polski (3 miejsce) niż wśród panelistów z innych krajów - zajmując ostatnie miejsce wśród węgierskich, czeskich i słowackich wegan i wegetarian. Bułgarzy różnią się od innych również tym, że najrzadziej wybierali miłość do zwierząt jako główny powód.

Jaki jest główny powód, dla którego zdecydowałeś/aś się nie jeść mięsa?

Próba: Osoby, które nie jedzą mięsa (lub ryb) - są weganami lub wegetarianami, N=różne


! Przy małej próbie, liczącej niespełna 100 respondentów, należy spodziewać się większego błędu statystycznego, dlatego wyniki należy traktować jako orientacyjne.
Przedstawione liczby są nieważonymi częstościami respondentów, którzy wybrali daną opcję.

Ci z Was, którzy jedzą mięso, w tym kiełbasy/wędliny, dość często sięgają po jakiś produkt mięsny (kiełbasy, wędliny, parówki itp.) -9 na 10 osób przynajmniej raz w tygodniu. Natomiast respondenci z Czech i Słowacji najrzadziej deklarują codzienne spożywanie produktów mięsnych.

Osiemdziesiąt dziewięć procent z Was deklaruje spożywanie mięsa niezależnie od spożywania wędlin - największy odsetek w Czechach (92%), a najmniejszy w Polsce (85%). Z Waszych odpowiedzi wynika, że najczęściej jecie mięso 3 do 4 razy w tygodniu. Jednak dla prawie wszystkich panelistów, którzy jedzą mięso, pojawia się ono w menu przynajmniej raz w tygodniu.

Częstotliwość spożycia jest niższa w przypadku ryb niż w przypadku mięsa lub produktów mięsnych w ogóle. Około jedna piąta osób spożywających ryby w krajach takich jak Bułgaria, Słowacja czy Czechy stwierdziła, że spożywa je rzadziej niż raz w miesiącu. Na Węgrzech odpowiedziało tak nawet dwie piąte osób jedzących ryby. Konsumenci węgierscy różnią się jednak od pozostałych krajów pod względem częstotliwości i ogólnie można powiedzieć, że najrzadziej lubią ryby. Dzieje się tak pomimo faktu, że około 9 na 10 panelistów deklaruje spożywanie ryb, podobnie jak w innych krajach Europejskich Paneli Narodowych. Z drugiej strony, osoby najczęściej spożywające ryby znajdziemy wśród polskich panelistów.

‹ Wróć

Opublikowane dnia 1 lis 2022, 19:39:14