Nowości

Typuj zwycięzcę i wygrywaj!

Typuj zwycięzcę i wygrywaj!

Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie tuż tuż, a my przygotowaliśmy dla Was konkurs zgadywanek. Wytypuj, kto zdobędzie złoty medal i wygraj 150 PLN!

W tym roku Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie odbędą się u naszych sąsiadów w Czechach. Dodatkowo o medale powalczy reprezentacja Polski w hokeju na lodzie. I z tej okazji postanowiliśmy przygotować dla Was zgadywankę, w której macie okazję wygrać punkty, możliwe kolejno do wymiany na pieniądze.

Wytypuj, która drużyna zdobędzie złoty medal Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie 2024 i wygraj 150 PLN.

Wyniki zakładów hokejowych ogłosimy najpóźniej do 10.6.2024.

Na czym polega ta rywalizacja?
Odpowiedz na zaproszenie wysłane na Twój adres e-mail i zgadnij, kto zdobędzie złoty medal na Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie 2024.

Jak wciąć udział?
Odpowiedz na zaproszenie, które otrzymasz w wiadomości e-mail, dołącz do konkursu przewidywania i poprawnie wskaż drużynę, która zdobędzie złoty medal na Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie 2024.

Kto może zostać zwycięzcą konkursu?
Każdy członek Polskiego Panelu Narodowego, który weźmie udział w konkursie i poprawnie wytypuje drużynę, która zdobędzie złoty medal Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie 2024.

Zasady konkursu:
"Konkurs hokejowej zgadywanki dla członków Polskiego Panelu Narodowego".
1. ORGANIZATOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praga 1, ID: 24309427, info@narodnipanel.cz
2. TYTUŁ KONKURSU: "Konkurs hokejowej zgadywanki dla członków Polskiego Panelu Narodowego".
3. CZAS TRWANIA: od 12.4.2024 do 15.5.2024
4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: Każdy członek Polskiego Panelu Narodowego, który weźmie udział w konkursie typowania i poprawnie wskaże drużynę, która zdobędzie złoty medal Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie 2024, może zostać uczestnikiem konkursu z numerem seryjnym HOKEJPPN.
5. WYGRANA: 10 x 150 PLN (8 570 punktów)
6. Metoda wyboru zwycięzcy: Zwycięzcą jest członek Polskiego Panelu Narodowego, który poprawnie odgadnie drużynę, która zdobędzie złoty medal na Mistrzostwach Świata w Hokeju na Lodzie 2024.
Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i inicjału nazwiska, wieku oraz miasta/gminy (np. Pan Tomasz K., 36 lat, Kolin) poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora w zakładce Aktualności oraz na portalach społecznościowych PPN.
7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ: Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane na adres e-mail, za pomocą którego zwycięzca jest zarejestrowany w Polskim Panelu Narodowym. Jednocześnie wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej PPN w sekcji Aktualności oraz w mediach społecznościowych PPN.
8. PRZEKAZANIE NAGRODY: Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zwycięzcy o wygranej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu oraz do zasilenia konta punktowego Zwycięzcy w PPN nagrodą w wysokości 8570 punktów.
9. ZGODA NA REGULAMIN I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Przystępując do konkursu, uczestnik dobrowolnie wyraża wyraźną zgodę na regulamin i jednocześnie udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą nr 101/2001 Coll. i ustawą nr 480/2004 Coll. Dane te oznaczają imię i nazwisko uczestnika, jego adres (ulica, numer, miasto/miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu i adres e-mail, wyłącznie w celu dystrybucji nagrody; uczestnik może wycofać swoją zgodę, wysyłając pisemną prośbę na adres wsparcie@panelnarodowy.pl. Jeśli zwycięzca odmówi podania informacji określonych w zasadach konkursu, zostanie wyeliminowany z konkursu, a nagroda zostanie przyznana następnej osobie w kolejce.
10. INNE WAŻNE WARUNKI KONKURSU: Uczestnicy biorą udział w Konkursie przy założeniu, że nie są uprawnieni do żądania żadnego innego wynagrodzenia poza punktami, które zostaną dopisane do ich konta punktowego w PPN. Organizator nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestników, a uczestnicy nie są uprawnieni do żadnych innych świadczeń ze strony Organizatora poza tymi określonymi w niniejszych zasadach. Nagrody nie podlegają egzekucji prawnej. W konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Pełny tekst regulaminu będzie stale dostępny na stronie internetowej Organizatora www.panelnarodowy.pl/news przez cały okres trwania konkursu. Organizator jest uprawniony do weryfikacji warunków Konkursu oraz, w przypadku sporu, do rozpatrzenia i ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

‹ Wróć

Opublikowane dnia 10 kwi 2024, 11:57:47