Nowości

Wytypuj, kto zdobędzie złoty medal piłkarskiego EURO 2024 i wygraj sprzęt sportowy lub 150 zł

Wytypuj, kto zdobędzie złoty medal piłkarskiego EURO 2024 i wygraj sprzęt sportowy lub 150 zł

Podczas gdy Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2024 już wkrótce wyłonią medalistów, najważniejszy tegoroczny turniej piłkarski wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Podziel się z nami swoim strzałem i rywalizuj o ciekawe nagrody!

Kolejny konkurs w sportowe zgadywanie, który przygotowaliśmy dla Was w tym roku, dotyczy piłkarskiego EURO 2024. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2024 - UEFA EURO 2024 odbędą się w Niemczech od 14 czerwca do 14 lipca 2024 roku. Prawidłowo wytypuj drużynę, która zdobędzie złoty medal, a weźmiesz udział w losowaniu ciekawych nagród.

Wyniki zakładów ogłosimy najpóźniej do 31.7.2024.

Na czym polega ta rywalizacja?
Odpowiedz na zaproszenie do ankiety konkursowej, wysłane na Twój adres e-mail i zgadnij, kto zdobędzie złoty medal na tegorocznym UEFA EURO 2024 w Niemczech.

Jak wziąć udział?
Każdy członek Polskiego Panelu Narodowego, który zarejestrował się i pomyślnie przeszedł weryfikację telefoniczną nie później niż 25 czerwca 2024 r., bierze udział w konkursie bukmacherskim i poprawnie wytypuje drużynę, która zdobędzie złoty medal na UEFA EURO 2024 w Niemczech, może wziąć udział w konkursie bukmacherskim.

Zasady konkursu:

1. ORGANIZATOR: European National Panels s.r.o. Štěpánská 611/14, 110 00, Praga 1, ID: 24309427, wsparcie@panelnarodowy.pl

2. TYTUŁ KONKURSU: „Konkurs zakładów piłkarskich UEFA EURO 2024 dla wszystkich członków PPN, zarejestrowanych najpóźniej do 25.6.2024”.

3. CZAS TRWANIA: OD 22.5.2024 DO 3.7.2024

4. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE: Każdy członek Polskiego Panelu Narodowego, który zarejestruje się i pomyślnie przejdzie weryfikację telefoniczną nie później niż 25 czerwca 2024 r., weźmie udział w konkursie bukmacherskim i poprawnie wytypuje drużynę, która zdobędzie złoty medal na UEFA EURO 2024 w Niemczech, może zostać uczestnikiem konkursu z numerem seryjnym EURO2024PPN.

5. WYGRANA:
1 x piłka Adidas EURO 24 Competition
1 x plecak Adidas Tiro League niebieski
1 x torba na buty piłkarskie Adidas Tiro League czarna
10 x 150 PLN (8 570 punktów)

6. METODA WYBORU ZWYCIĘZCY: Zwycięzcą zostanie członek Polskiego Panelu Narodowego, który zarejestruje się i pomyślnie przejdzie weryfikację telefoniczną do 25 czerwca 2024 r., weźmie udział w konkursie i poprawnie wskaże drużynę, która zdobędzie złoty medal na UEFA EURO 2024 w Niemczech. Wszyscy respondenci, którzy spełnią te warunki, wezmą udział w losowaniu, w którym wyłonionych zostanie łącznie 13 zwycięzców.

Zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego imienia i inicjału nazwiska, wieku oraz miasta/gminy (np. Pan Tomasz K., 36 lat, Kolin) poprzez ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Organizatora w zakładce Aktualności oraz na portalach społecznościowych PPN.

7. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ: Powiadomienie o wygranej zostanie wysłane na adres e-mail, za pomocą którego zwycięzca jest zarejestrowany w Polskim Panelu Narodowym. Jednocześnie wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej PPN w sekcji Aktualności oraz w mediach społecznościowych PPN.

8. PRZEKAZANIE NAGRODY: Organizator zobowiązuje się do poinformowania Zwycięzcy o wygranej w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia Konkursu i wysłania nagrody do Zwycięzcy w ciągu 1 miesiąca od zakończenia loterii (w przypadku nagrody rzeczowej, nagroda zostanie wysłana na jego adres, który potwierdzi telefonicznie, w przypadku nagrody pieniężnej, kwota zostanie przelana na jego konto punktowe w PPN).

9. ZGODA NA REGULAMIN I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: Przystępując do konkursu, uczestnik dobrowolnie wyraża wyraźną zgodę na regulamin i jednocześnie udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą nr 101/2001 Coll. i ustawą nr 480/2004 Coll. Dane te oznaczają imię i nazwisko uczestnika, jego adres (ulica, numer, miasto/miejscowość i kod pocztowy), numer telefonu i adres e-mail, wyłącznie w celu dystrybucji nagrody; uczestnik może wycofać swoją zgodę, wysyłając pisemną prośbę na adres wsparcie@panelnarodowy.pl. Jeśli zwycięzca odmówi podania informacji określonych w zasadach konkursu, zostanie wyeliminowany z konkursu, a nagroda zostanie przyznana następnej osobie w kolejce.

10. INNE WAŻNE WARUNKI KONKURSU: Uczestnicy biorą udział w Konkursie przy założeniu, że nie są uprawnieni do żądania żadnego innego wynagrodzenia poza nagrodami rzeczowymi wspomnianymi powyżej oraz punktami, które zostaną dopisane do ich konta punktowego w PPN. Organizator nie ma żadnych zobowiązań wobec uczestników, a uczestnicy nie są uprawnieni do żadnych innych świadczeń ze strony Organizatora poza tymi określonymi w niniejszych zasadach. Nagrody nie podlegają egzekucji prawnej. W konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne i pracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Pełny tekst regulaminu będzie stale dostępny na stronie internetowej Organizatora www.panelnarodowy.pl/news przez cały okres trwania konkursu. Organizator jest uprawniony do weryfikacji warunków Konkursu oraz, w przypadku sporu, do rozpatrzenia i ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich kwestii związanych z Konkursem.

‹ Wróć

Opublikowane dnia 21 maj 2024, 13:37:21