National Pandemic Alarm: Polacy wraz z Czechami i Słowakami chętniej będą się szczepić przeciwko COVID-19.

National Pandemic Alarm: Polacy wraz z Czechami i Słowakami chętniej będą się szczepić przeciwko COVID-19.

National Pandemic Alarm od 16 marca 2020 monitoruje postawy i nastroje społeczeństwa na temat pandemii koronawirusa w 5 europejskich krajach. W tej chwili obejmuje wyniki z dni 15-18 stycznia 2021. Od tej fali badania dodajemy również nowy indeks, który mierzy chęć zaszczepienia się przeciwko chorobie COVID-19.

Projekt monitoruje zmiany postaw i opinii społecznych – zaufania w przedstawicieli władzy (indeks zaufania do państwa), poziom strachu (indeks paniki), realny wpływ sytuacji na obywateli (indeks konsekwencji), własne doświadczenia z pojawianiem się choroby i chorych w naszym otoczeniu. Dokładne wyniki dostępne są na stronie internetowej projektu www.nationalpandemicalarm.eu


Indeks chęci i gotowości do szczepień jest nowym indeksem, który po raz pierwszy badamy w tej fali projektu. W obecnej chwili ochota dobrowolnego zaszczepienia się jest najwyższa na Słowacji (52 punkty), za nią znajdują się Czechy i Polska (50 punktów). Mniejszą chęcią wykazują się Węgrzy (44 punkty), a najmniejszą – Bułgarzy (34 punkty. We wszystkich badanych krajach mężczyźni są nieznacznie chętniejsi od kobiet by zaszczepić się przeciwko chorobie COVID-19.

Indeks zaufania do państwa jest na niskim poziomie we wszystkich moniotorowanych krajach. Na Słowacji, w Czachach i Węgrzech oceny są podobne jak w grudniu 2020 – dla Czech i Słowacji są to najniższe wartości mierzone od marca 2020. W 2021 obserwujemy obniżenie się poziomu zaufania do władz państwowych w Polsce i Bułgarii. W tych dwóch krajach nastąpiły dwupunktowe spadki.

Indeks paniki po nowym roku bardzo różni się w zależności od kraju. Najwyższe wartości osiąga na Słowacji, gdzie wzrósł o 3 punkty w stosunku do grudniowej fali badania. Na drugiej stronie jest Bułgaria, gdzie indeks spadł o 6 punktów, co można powiązać z lepszą sytuacją epidemiczną w tym kraju. W Polsce i Czechach wartości pozostają niezmienne w stosunku do poprzedniej fali, tymczasem na Węgrzech nieznacznie spadły (o 1 punkt). Wyższe wartości można zaobserwować we wszystkich krajach wśród osób po 45 roku życia.

Indeks konsekwencji, który pokazuje jak sytuacja związana z pandemią wpływa na codzienne życie ludzi, wciaż rośnie w Czechach a w najwyższy jest na Słowacji, gdzie wartości zmieniły się o 4 punkty. W pozostałych krajach jednak obserwujemy zniżki; największa w Bułgarii (prawie o 5 punktów), ale również na Węgrzech (o 1 punkt). W Polsce indeks utrzymuje się na poziomie z grudnia 2020 i odpowiada stanowi z początku pandemii w marcu 2020.

Wskaźnik doświadczenia w naturalny sposób rośnie we wszystkich badanych krajach, w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrósł o 12 punktów na Słowacji, 8 punktów w Czechach, 4 w Polsce oraz 2 na Węgrzech. W Bułgarii rośnie o zaledwie pół punktu, co ponownie możemy przypisać lepszej sytuacji epidemicznej w tym kraju.

Projekt badawczy National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu)  jest przeprowadzany przez firmę European National Panels, firma - córka agencji Nielsen Admosphere, NMS Market Research i STEM/MARK, którazarządza panelami on-line w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Bułgarii, dysponując w tych krajach ponad 100 tysiącami respondentów.