National Pandemic Alarm – Szczepienia przeciwko COVID-19 idą pomału, twierdzą Polacy; nie zgadzają się na używanie niezatwierdzonych szczepionek

National Pandemic Alarm – Szczepienia przeciwko COVID-19 idą pomału, twierdzą Polacy; nie zgadzają się na używanie niezatwierdzonych szczepionek

Projekt pokazuje zmiany w rozwoju postaw i nastrojów społecznych – zaufanie do urzędników państwowych (indeks zaufania do państwa), poziom lęku (indeks paniki), realny wpływ na populację (indeks konsekwencji), osobiste doświadczenia związane z występowaniem choroby u siebie lub pacjentów w pobliżu (wskaźnik doświadczenia) i chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (indeks chęci i gotowości na szczepienia). Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie internetowej projektu www.nationalpandemicalarm.eu. Obecna fala badania poświęcona została kwestii szczepień.

National Pandemic Alarm, który od 16 marca 2020 roku monitoruje aktualne postawy i nastroje społeczne wobec trwającej pandemii koronawirusa w pięciu krajach europejskich, obecnie dostarcza wyniki z pomiarów przeprowadzonych w dniach od 19.–22. marca 2021.

Polski Panel Narodowy jest częścią Europejskich Paneli Narodowych, w ramach których realizowany jest projekt, mający na celu monitorowanie stosunku mieszkańców Europy Środkowej do pandemii COVID-19.

Projekt pokazuje zmiany w rozwoju postaw i nastrojów społecznych – zaufanie do urzędników państwowych (indeks zaufania do państwa), poziom lęku (indeks paniki), realny wpływ na populację (indeks konsekwencji), osobiste doświadczenia związane z występowaniem choroby u siebie lub pacjentów w pobliżu (wskaźnik doświadczenia) i chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (indeks chęci i gotowości na szczepienia). Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie internetowej projektu www.nationalpandemicalarm.eu. Obecna fala badania poświęcona została kwestii szczepień.


Indeks zaufania do aparatu państwa

W Polsce wartość zmniejszyła się o 3 punkty w stosunku do poprzedniej fali. Niższe zaufanie do państwa widzimy na Słowacji (35 punktów) i Bułgarii (36 punktów). Wyższe wartości obserujemy na Węgrzech (44 punkty), gdzie indeks pokazuje o jeden punkt więcej niż w lutym.

Indeks paniki zwiększa się w Czechach od początku 2021 roku, obecnie znajduje się na poziomie 64 punktów, co oznacza, że ludzie trochę się boją. Podobnie sytuacja wygląda w Polsce (65 punktów) oraz Słowacji i Węgrzech (oba kraje po 66 punktów). Nieco mniej boją się Bułgarzy, tam indeks wskazuje wartość 59 punktów.

Powoli rośnie Indeks konsekwencji, który ilustruje jak pandemia COVID-19 wpływa na codzienne życie populacji. Wartości we wszystkich krajach wzrosły o około 1 punkt i, oprócz Bułgarii, oddają stan tego jak respondenci czuli się wpływ pandemii przed rokiem – a więc na koniec marca 2020.

Podobnie do Czechów (62 punkty) czują się Bułgarzy (62 punkty) i Polacy (61 punktów). Pandemia ma nieco większy odczuwalny wpływ na Słowaków (68 punktów) i Węgrów (66 punktów). Już od początku roku ze wszystkich 5 badanych krajów, wartości najwyższe są na Słowacji.

Indeks chęci do szczepień – zwiększył się w trakcie tego miesiąca we wszystkich badanych krajach, poza Polską, gdzie wartości pozostają na tym samym poziomie jak na koniec lutego (50 punktów). W pozostałych krajach widzimy wzrosty, w niektórych radykalne - konkretnie w Czechach i na Węgrzech (oba 57 punktów). Oznacza to wzrost o odpowiednio, 8 i 9 punktów w stosunku do poprzedniej fali badania. W Bułgarii ideks rośnie o 4 punkty (obecnie 39) a na Słowacji o 2 (obecnie 54 punkty).

Tym samym kolejność krajów w indeksie chęci zaszczepienia się zmienia i obecniej najwyższa jest w Czechach i Węgrzech (57), następnie na Słowacji (54), Polsce (50) i Bułgarii (39).

Dokładniejsze informacje łącznie z ich zmianą w czasie znajdą Państwo na stronie

www.nationalpandemicalarm.eu

Tempo szczepień przeciwko COVID-19 jest zbyt wolne

Według badania National Pandemic Alarm zdecydowana większość ludzi ocenia obecne tempo szczepień jako wolne (64%). Jedynie niewielka ilość respondentów twierdzi, że jest ono odpowiednie (11%) lub nawet szybkie (6%)  

Przebieg procesu szczepień jest wedlug większości Polaków wolny, jednak nie zgadzają się oni na korzystanie ze szczepionek, które nie zostały zatwierdzone przez Europejską agencję medyczną (EMA) (67%). Dopuściłoby je jedynie 10% respondentów. Pozostała, prawie ćwierć respondentów nie ma w tej kwestii zdania. Widać w tej grupie odchylenie na korzyść osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym.


Połowa respondentów zatrzymałaby szczepienia AstraZenecą

Podobnie jak w sąsiednich Czechach, również u nas w Polsce ludzie mają styczność z nagłaśnianymi w mediach pojedynczymi przypadkami komplikacji zdrowotnych po szczepionce od firmy AstraZeneca. Choć wciąż odbywa się dokładne sprawdzenie związku pomiędzy szczepionką i komplikacjami, w czwartek 18 marca EMA potwierdziła, że szczepionka jest bezpieczna, z czym zgadzają się również specjaliści.

W badaniu National Pandemic Alarm zapytaliśmy się o to, co respondenci sądzą na temat zatrzymania procesu szczepień tym preparatem w Polsce, do momentu pełnego wyjaśnienia wszystkich przypadków komplikacji poszczepieniowych i skutków ubocznych. Połowa ankietowanych uważa, że wstrzymanie korzystania z tej szczepionki byłoby odpowiednim działaniem (52%). Ku temu twierdzeniu raczej skłaniają się kobiety oraz osoby do 34 roku życia. 26 % respondentów nie zgadza się z zatrzymaniem procesu szczepień AstraZenecą (tak sądzą raczej mężczyźni) z kolei 22% respondentów nie ma w tej kwestii zdania.


Co trzeci respondent nie ma zaufania do szczepionki Sputnik V

Jeśli chodzi o opinie na temat szczepionki Sputnik V, można zaobserwować ich całe spektrum. Zapytaliłmy się respondentów Polskiego Panelu Narodowego, co sądzą na temat skorzystania z tej szczepionki w naszym kraju i 31% z nich rosyjskiemu preparatowi zupełnie nie ufa. Z tą opinią nieznacznie bardziej zgadzają się osoby z wyższym wykształceniem. Do tego kolejnych 14% osób ją odrzuca z tego względu, że nie zgadza się na szczepienie którymkolwiek preparatem.

18% ankietowanych zgadza się na używanie tej szczepionki, ale dopiero wtedy, kiedy zostanie zatwierdzona przez struktury europejskie. Z tym zdaniem zgadzają się raczej mężczyźni oraz osoby starsze w wieku 55 lub więcej. Z jej natychmiastowym użyciem bez zatwierdzenia przez UE zgadza się jedynie 4% respondentów.

Co trzeci respondent nie ma zdania, lub nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie (32%). To obowiązuje w przypadku bardziej kobiet, młodych ludzi w wieku 15-34 lat, osób z wykształceniem podstawowym oraz mieszkańcach terenów wiejskich.

Projekt badawczy National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) jest sponsorowany przez European National Panels, spółkę zależną Nielsen Admosphere, NMS Market Research i STEM / MARK, która skupia panele narodowe z krajów Czwórki Wyszehradzkiej i Bułgarii i gromadzi ponad 100 tys. respondentów.