National Pandemic Alarm – Informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 czerpiemy głównie z telewizji

National Pandemic Alarm – Informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 czerpiemy głównie z telewizji

Projekt ukazuje zmiany w rozwoju postaw i nastrojów społecznych – zaufanie do urzędników państwowych (indeks zaufania do państwa), poziom lęku (indeks paniki), realny wpływ na populację (indeks wpływu), osobiste doświadczenia związane z występowaniem choroby u siebie lub pacjentów w pobliżu (wskaźnik doświadczenia) i chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (indeks gotowości na szczepienia). Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie internetowej projektu www.nationalpandemicalarm.eu. Obecna fala badania poświęcona została kwestii szczepień.

National Pandemic Alarm, który od 16 marca 2020 roku monitoruje aktualne postawy i nastroje społeczne wobec trwającej pandemii koronawirusa w pięciu krajach europejskich, obecnie dostarcza wyniki z pomiarów przeprowadzonych w dniach od 19 do 22 lutego 2021 roku.

Polski Panel Narodowyjest częścią Europejskich Paneli Narodowych, w ramach których realizowany jest projekt, mający na celu monitorowanie stosunku mieszkańców Europy Środkowej do pandemii COVID-19.

Projekt ukazuje zmiany w rozwoju postaw i nastrojów społecznych – zaufanie do urzędników państwowych (indeks zaufania do państwa), poziom lęku (indeks paniki), realny wpływ na populację (indeks wpływu), osobiste doświadczenia związane z występowaniem choroby u siebie lub pacjentów w pobliżu (wskaźnik doświadczenia) i chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 (indeks gotowości na szczepienia). Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie internetowej projektu www.nationalpandemicalarm.eu. Obecna fala badania poświęcona została kwestii szczepień.

Informacje o szczepieniach czerpiemy głównie z telewizji

Ponad połowa badanych respondentów Polskiego Panelu Narodowego twierdzi, że ma wystarczająco dużo informacji (55%) na temat szczepień przeciwko COVID-19. Częściej tego zdania byli mężczyźni niż kobiety. Natomiast nieco więcej niż jedna trzecia ankietowanych uważa, że nie czuje się dostatecznie poinformowana na ten temat (35%). Tylko 10% respondentów nie wie lub nie chce wypowiadać się w tej kwestii.

Zdaniem badanych Polaków, najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji o szczepieniach przeciwko COVID- 19 jest telewizja (62%). Nieco mniej osób czerpie informacje z portali społecznościowych (38%), co częściej robią mężczyźni niż kobiety, lub też dowiaduje się od swoich rodzin (36%), co jest z kolei bardziej właściwe kobietom. Jedna trzecia respondentów wybiera źródła informacji takie jak radio (32%), oficjalne strony internetowe Ministerstwa Zdrowia lub innych instytucji państwowych (32%) oraz serwery informacyjne (31%).

Około jedna czwarta respondentów czerpie informacje o szczepieniach na koronawirusa od swoich znajomych i przyjaciół (29%) lub z portali społecznościowych konkretnych osób (naukowców, ekspertów, polityków, influencerów), którzy aktywnie komentują ten temat (25%). Za odpowiednie źródło informacji uważa się również kampanię reklamową promującą szczepienia (24%) lub porady własnego lekarza (23%).

Najrzadziej wykorzystywane źródła informacji to środowisko pracy (17%), gazety i czasopisma (16%) lub strony niezwiązane z wiadomościami i blogi (11%). 12% badanych Polaków odpowiedziało, że nie szuka informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19.

Źródła informacji, z których czerpie się wiedzę na temat szczepionek przeciwko COVID-19, zależą w dużym stopniu od nowego stylu życia, polegającego głównie na przebywaniu w domach. W tej sytuacji, dużo łatwiejsze i bardziej możliwe jest zasięgnięcie opinii w telewizji czy Internecie, niż np. w środowisku pracy. Większa chęć do szukania informacji o szczepieniach w TV i mediach społecznościowych niż na stronach instytucji państwowych może odzwierciedlać niskie zaufanie Polaków do administracji państwowej w sprawach związanych z przeciwdziałaniem pandemii” – mówi Maciej Marmuszewski, Country Manager Polskiego Panelu Narodowego.

Rozbieżność opinii na temat systemu dystrybucji szczepionek COVID-19

Według badania Polskiego Panelu Narodowego, 45% ankietowanych uważa, że system dystrybucji szczepionek według ryzyka zachorowania wśród poszczególnych grup ludności nie działa prawidłowo. Szczepionkę w naszym kraju podaje się teraz w pierwszej kolejności lekarzom i osobom w wieku powyżej 70 lat. Istnieje różnica w porównaniu z sąsiednimi Czechami, gdzie osoby starsze, czyli seniorzy powyżej 80 roku życia, mają pierwszeństwo do szczepienia.

Około jedna trzecia respondentów uważa, że system szczepień działa prawidłowo (30%), co stanowi częściej zdanie mężczyzn niż kobiet. Prawie jedna czwarta badanych ma trudności w ocenie, czy funkcjonowanie systemu jest prawidłowe czy nieprawidłowe (23%), co z kolei jest bardziej charakterystyczne dla kobiet niż dla mężczyzn.

Według tych badanych, którzy twierdzą, że system dystrybucji szczepionek nie działa prawidłowo, największa wina leży po stronie rządu (80%) i Ministerstwa Zdrowia (47%). Tylko niewielki odsetek osób wskazał, że wina leży po stronie szpitali lub ośrodków szczepień (7%).

Podzielone opinie o skandalu dotyczącym szczepień bez kolejki

Zarówno w Polsce, jak i w sąsiednich Czechach doszło do skandali wokół priorytetowych szczepień przeciwko COVID-19 dla niektórych gwiazd i celebrytów, w obu krajach można było się o tym dowiedzieć z mediów. Badani poproszeni zostali o odniesienie się do skandali związanych z nieprzestrzeganiem kolejki. Zdania są podzielone: część osób twierdzi, że przeszkadza im wyprzedzanie na liście oczekujących na szczepienia przeciwko COVID-19 (42%), a część jest zdania, że nie mają nic przeciwko temu (45%). Poza tym 13% to ankietowani o neutralnnych opiniach, którzy nie wiedzą, co o tym myśleć lub w ogóle nie słyszeli o takich przypadkach.

Kiedy kolej na pozostałych?

W związku z tym, że terminy szczepień do połowy marca są w większości zajęte, badani Polacy nie liczą na wczesne zaszczepienie się – tylko 3% uważa, że ich kolej może nadejść do tej zimy. Ankietowani uważają raczej, że ich kolej nastąpi później, czyli w przyszłym roku (22%), co jest opinią właściwą bardziej dla kobiet niż dla mężczyzn.

Mniej niż jedna piąta respondentów uważa, że ich termin szczepienia nadejdzie w kolejnych sezonach – wiosną, latem, a potem zimą (12%), 10% spodziewa się szczepień jesienią. Jednak zdecydowana większość ludzi nie wie, kiedy nadejdzie ich kolej lub nie przypisują temu znaczenia (28%).

Projekt badawczy National Pandemic Alarm (www.nationalpandemicalarm.eu) jest sponsorowany przez European National Panels, spółkę zależną Nielsen Admosphere, NMS Market Research i STEM / MARK, która skupia panele narodowe z krajów Czwórki Wyszehradzkiej i Bułgarii i gromadzi ponad 100 tys. respondentów.