National Pandemic Alarm – Aktualne postawy i nastroje w kwestii pandemii koronawirusa

National Pandemic Alarm – Aktualne postawy i nastroje w kwestii pandemii koronawirusa

European National Panels rozpoczyna wyjątkowy projekt mapujący obecną sytuację

W obecnej trudnej i niepewnej sytuacji szerzącej się pandemii choroby COVID-19, informacje są ważniejszym dobrem niż zazwyczaj. European National Panels dołącza do wszystkich dostępnych danych, które dziś mamy do dyspozycji – opinie, postawy i nastroje konkretnych osób.  Dlatego też oferujemy wszystkim powszechnie dostepne badanie opinii publicznej National Pandemic Alarm, które w pięciu europejskich krajach monitoruje aktualne opinie i nastroje w kwestii obecnej pandemii. Projekt przebiega od 16 marca 2020 roku, na krajowych reprezentatywnych panelach on-line w Czechach, Polsce, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech, oferując w ten sposób unikalne porównanie między narodami.

Jego wyniki będą regularnie publikowane na stronie internetowejwww.nationalpandemicalarm.eu.


Badanie przebiega w sposób ciągły, a jego wynikiem jest kilka indeksów, które mierzą rozwój postaw i opinii społecznych dotyczących obecnej sytuacji. Tymi indeksami są: wskaźnik strachu (indeks paniki), zaufanie do przestawicieli instytucji państwowych (indeks zaufania do państwa), pogląd obywateli na przebieg i rozwój pandemii (indeks pesymizmu), realny wpływ na sytuację obywateli (indeks konsekwencji) oraz własne doświadczenia z pojawianiem się choroby lub chorych w swoim otoczeniu (wskaźnik doświadczenia). Wartości wyników i ich zmiany w czasie są zobrazowane w przejrzystych grafach na stronie www.nationalpandemicalarm.eu.

Projekt badawczy jest przeprowadzany przez firmę European National Panels, firma-córka agencji Nielsen Admosphere, NMS Market Research i STEM/MARK, która prowadzi panele narodowe w krajach Grupy Wyszehradzkiej i Bułgarii, dysponując w tych krajach ponad 100 tysiącami respondentów.