Nowy użytkownik

W Polskim panelu narodowym zarejestrował się nowy członek:

Wiktoria z powiatu GRYFIŃSKI Witamy!

Logowanie przez Facebook

Ochrona danych

Wszystkie uzyskane przez nas informacje służą potrzebom badań socjologicznych i marketingowych. Są one w pełni anonimowe i ulegają pseudonimizacji co jest zgodne z Kodeksem Etycznym regulującym takie badania. Dane uzyskane w trakcie badań są przetwarzane masowo, a wszystkie odpowiedzi na pytania, nie są łączone z osobą, która ich udzieliła. Rzeczą oczywistą jest dokładne przestrzeganie zasad kodeksów etycznych dotyczących badania opinii publicznej (ESOMAR, Children’s Online Privacy Protection Act). Wykluczone jest udostępnienie Waszych danych kontaktowych osobom trzecim.

Wszystkie dane, które otrzymujemy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, starannie chronimy i postępujemy z nimi tak, aby nie było możliwe ich wykorzystanie przez niepowołaną osobę. Aby móc pracować na bazie danych osobowych jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych tak, jak tego wymaga czeska ustawa nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych, która jest zgodna z porządkiem prawnym UE.

 

Czekaj na realizację żądania

Czekaj na realizację żądania
Kod ze zdjęcia