Nowy użytkownik

W Polskim panelu narodowym zarejestrował się nowy członek:

Wiktoria z powiatu GRYFIŃSKI Witamy!

Logowanie przez Facebook

Informacje o projekcie:

To forum skupia tych użytkowników Internetu, którzy chcą uczestniczyć w badaniach opinii społecznej, oraz chcą wyrazić swoje stanowisko w odniesieniu do różnych interesujących tematów społecznych. Podkreślamy, że panel jest dostępny dla wszystkich obywateli Polski.

Dla obywateli Republiki Czeskiej istnieje analogiczny projekt pod adresem www.narodnipanel.cz

Dla obywateli Republiki Słowackiej istnieje analogiczny projekt na adresie www.narodnypanel.sk

Każdy członek aplikacji uzyskuje okazję, że może być zaproszony do udziału w badaniach, które odbywają się online – w formie ankiet internetowych. Za wypełnienie całkowitego badania, tzn. odpowiedzenia na wszystkie pytania, respondent uzyskuje gratyfikację w formie otrzymanych punktów. Zdobyte punkty można przeliczyć na pieniądze.

Członkowie aplikacji mogą być również poproszeni o udział w innych typach badań rynku, np. dyskusjach grupowych. W tych przypadkach członek/członkini jest zaproszony/a na podstawie specjalnego zaproszenia.

Wszystkie dane udostępnione nam za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, starannie chronimy i postępujemy z nimi w sposób uniemożliwiający wykorzystywanie ich przez osobę nieupoważnioną. Na potrzeby prac z danymi osobowymi jesteśmy zarejestrowani w Urzędzie ochrony danych osobowych, tak jak wymaga tego Ustawa nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych przepisów z dnia 4. kwietnia 2000.

Wszelkie podane przez Ciebie informacje służą do celów badań socjologicznych i co jest zgodne z kodeksem etycznym badań zawsze są w pełni anonimowe. Dane uzyskane z badań są przetwarzane grupowo i dane osobowe nie stanowią elementu ankiet. Odpowiedzi udzielane w ramach badania nie są łączone z osobą, która odpowiedzi udzieliła. Instytucja Polski panel narodowy, sp. z o. o. zobowiązuje się, że do danych mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy firmy. Oczywistością jest respektowanie rygorystycznych kodeksów etycznych badania opinii społecznych (ESOMAR, Children´s Online Privacy Protection Act). Wykluczone jest udostępnianie danych osobom trzecim.

Jest to wspólny projekt agentur NMS Market Research, STEM/MARK a Nielsen Admosphere

 

Czekaj na realizację żądania

Czekaj na realizację żądania
Kod ze zdjęcia