Nowości

Czy gaz zniknie z polskich gospodarstw domowych?

Czy gaz zniknie z polskich gospodarstw domowych?

Wykorzystanie gazu ziemnego w gospodarstwie domowym jest popularne zwłaszcza na Węgrzech i Słowacji, gdzie kupuje go prawie trzy czwarte gospodarstw. Z kolei w Bułgarii korzysta z niego tylko mniej niż jedna trzecia gospodarstw. Najczęściej gaz ziemny kupowany jest na potrzeby domów jednorodzinnych. W Czechach gaz popularny jest zwłaszcza w miastach powyżej 5000 mieszkańców.
Ponad połowa respondentów – a szczególnie osoby starsze i gospodarstwa domowe korzystające z gazu ziemnego - czuje się zagrożona uzależnieniem swojego kraju od dostawców tego surowca. Najbardziej zagrożeni czują się Słowacy, a najmniej Polacy.

Gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz ziemny używają go głównie do gotowania; wyraźnie najmniej powszechne jest to jednak w Czechach. Połowa użytkowników gazu korzysta z niego do ogrzewania. Najczęściej są to Węgrzy, a najrzadziej Polacy i Bułgarzy. 2 na 5 klientów używa gazu do podgrzewania wody, co jest jednak mało typowe dla Bułgarów. Ogrzewanie domu i wody gazem najczęściej spotyka się na wsi oraz w miastach do 20 tys. mieszkańców, zwłaszcza w domach jednorodzinnych.

Gospodarstwa domowe, które nie korzystają z gazu ziemnego, w większości ogrzewają domy/mieszkania energią elektryczną, paliwami stałymi lub mają zainstalowane ogrzewanie miejskie. Póki co, marginalną popularność mają pompy ciepła - można je znaleźć jedynie w Czechach i, w mniejszym stopniu, na Słowacji. Ogrzewanie elektryczne lub miejskie jest typowe dla mieszkań, natomiast paliwa stałe stosuje się raczej w domach jednorodzinnych. Ogrzewanie miejskie, co intuicyjne, praktycznie nie istnieje na wsi. Bułgarzy do ogrzewania stosują głównie prąd, Węgrzy drewno, a Polacy węgiel.

Respondenci, którzy wykorzystują ogrzewanie gazowe, raczej nie rozważają jeszcze przejścia na inną formę ogrzewania - tylko co piętnasty z nich poważnie się nad tym zastanawia. Najczęściej są to Bułgarzy, ale wniosek ten może być zniekształcony przez dużą liczbę ich reprezentantów, którzy odpowiadali na to pytanie. Co oczywiste, zmianę ogrzewania częściej rozważają właściciele domów jednorodzinnych, którzy w przeciwieństwie do osób w mieszkaniach mają możliwość podejmowania własnych decyzji. Osoby te najczęściej myślą o ogrzewaniu biomasą, energią elektryczną lub energią słoneczną. Czechy to jedyny kraj, w którym respondenci rozważają głównie przejście na ogrzewanie pompą ciepła.

Standard życia

Dwie trzecie badanych doświadczyło ostatnio wzrostu kosztów artykułów pierwszej potrzeby. Najbardziej dotknięci tym są Polacy i Bułgarzy. Chociaż wydaje się, że Czesi radzą sobie najlepiej ze wszystkich pięciu krajów, nie wiadomo, czy w rzeczywistości po prostu nie powstrzymują się z wydatkami bardziej niż inne narodowości. Rosnące koszty życia częściej deklarują kobiety, studenci, mieszkańcy miast powyżej 100 tys. mieszkańców i osoby mieszkające w mieszkaniach.

Ponadto 3 na 5 respondentów spodziewa się, że ich sytuacja finansowa będzie się nadal pogarszać. Ten trend jest widoczny we wszystkich krajach - tylko Bułgarzy są nieco mniej pesymistyczni. Jedyną grupą, która jest choć trochę optymistyczna w tej kwestii, są młodzi ludzie. Wraz z wiekiem badanych jednak rośnie ich pesymizm.

Badanie zostało przeprowadzone online na respondentach European National Panel (konsumenckich paneli narodowych) i objęło 500 osób powyżej 15 roku życia z każdego kraju. Próba respondentów jest reprezentatywna pod względem płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości zamieszkania i regionu - na podstawie doboru kwotowego. Jeśli któryś z wykresów nie sumuje się do 100%, jest to spowodowane automatycznym zaokrąglaniem liczb dziesiętnych. Badanie odbyło się w czerwcu 2022 roku.

‹ Wróć

Opublikowane dnia 9 sie 2022, 13:19:13